Funderingar

Jag har funderingar på en multibandsvertikal. Tanken är en antenn för 80-40-30-20-17-15-12-10 med matchningen i matningspunkten för antennen. Jag har tänkt mycket på denna antennen men inte på hur jag ska formulera mig när jag ska förklara hur den funkar. Nedan är några filer som jag har för mina egna tankar jag ska försöka förklara mig men inte just nu.

//SA6ANW

Inspirationen till allt:
Multibandsvertikal_wa2etu

Kan dom så kan jag fast ett par steg längre
novice-multiband-antenna

Det kommer att krävas flera olika impedansanpassningar så en multi UNUN önskar jag mig
UN-MULTI-REV B(2) Model (3)

Några diagram och en tabell för att visualisera
vertikal_d3
vertikal_d2
vertikal_d1
vertikal_t1